PRZEGLĄD

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Siberbot i Cyberindikator. W całej witrynie terminy „my” i „nasz” odnoszą się do Siberbot i Cyberindicator. Siberbot i Siberindikator oferują tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej witryny dla użytkownika, pod warunkiem, że użytkownik zaakceptuje wszystkie warunki, zasady i uwagi określone w niniejszym dokumencie. Odwiedzając naszą witrynę lub kupując coś od nas, uczestniczysz w naszej „Usłudze”, w tym w dodatkowych warunkach, zasadach i zasadach, o których mowa i dostępnych w niniejszym dokumencie, oraz zgadzasz się na następujące warunki („Warunki korzystania z usługi”), w tym niniejsze dodatkowe warunki, zasady i zasady. Wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do przeglądarek, dostawców, klientów lub użytkowników dostarczających treści. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części Witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych warunków świadczenia usług. Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do istniejącego sklepu będą również podlegać Warunkom świadczenia usług. Z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian. Nasz sklep to Woocommerce. jest hostowany na. Zapewniają internetową platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.

SEKCJA 1

WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś pełnoletni lub pełnoletni w kraju lub prowincji, w którym mieszkasz, wyrażając zgodę na umożliwienie każdemu nieletniemu korzystania z tej witryny.
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów i nie możesz naruszać żadnych praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich) podczas korzystania z usługi. Nie wolno przesyłać żadnych wirusów ani kodów o charakterze destrukcyjnym. Naruszenie któregokolwiek z warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.

SEKCJA 2.

OGÓLNE WARUNKI

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Rozumiesz, że Twoje treści (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej, (a) mogą obejmować transmisje w różnych sieciach, (b) mogą zawierać modyfikacje w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci. Zgadzasz się nie uzyskiwać dostępu, reprodukować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części usługi, korzystania z usługi ani żadnej osoby na stronie internetowej, na której świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Nagłówki użyte w niniejszej Umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze warunki.

SEKCJA 3

DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje prezentowane na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Od Ciebie zależy, czy zaufasz materiałom na tej stronie. Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4

USŁUGI I ZMIANY CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zawsze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia usługi (jakiejkolwiek części lub treści) usługi w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usługi.

SEKCJA 5

PRODUKT/USŁUGA

Niektóre produkty lub usługi są dostępne wyłącznie online za pośrednictwem witryny internetowej. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jest to wymagane, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w zależności od sytuacji. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta na jakikolwiek produkt lub usługę złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona. Nie gwarantujemy, że jakość produktu, usługi, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania ani że wszelkie błędy w usłudze zostaną poprawione. Podrabianie naszego produktu jest zabronione, zgadzasz się, że jeśli podejrzewasz jakiekolwiek podrabianie, mamy prawo do usunięcia Twojego dostępu i zablokowania Cię z naszego serwera w dowolnym momencie. Po zablokowaniu za podrabianie lub naruszenie znaku towarowego Twoja subskrypcja zostanie anulowana i nie zostaniesz ponownie obciążony.

SEKCJA 6

DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego złożonego u nas zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, kartą kredytową, adresem rozliczeniowym lub zamówienia przy użyciu tego samego adresu wysyłki. Jeśli zmienimy lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z e-mailem, adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do ograniczenia lub zakazania zamówień, które wydają się być złożone przez dystrybutorów, dealerów lub dystrybutorów. Wyrażasz zgodę na podawanie aktualnych, kompletnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Wyrażasz zgodę na aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

ROZDZIAŁ 7

NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie kontrolujemy ani nie mamy żadnej kontroli. Zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „tak jak są” i „w miarę dostępności” bez gwarancji, oświadczeń lub warunków bez zgody. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z opcjonalnych narzędzi stron trzecich. Jakiekolwiek korzystanie z opcjonalnych narzędzi dostępnych za pośrednictwem Witryny odbywa się na własne ryzyko i należy upewnić się, że znasz i akceptujesz narzędzia dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych. Ponadto w przyszłości możemy oferować w witrynie nowe usługi i funkcje (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom świadczenia usług.

SEKCJA 8

LINKI DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi oferowane za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały od stron trzecich. Linki osób trzecich w tej witrynie mogą kierować do witryn osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za przeglądanie lub ocenę treści lub dokładności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały stron trzecich lub produkty lub usługi stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z jakąkolwiek stroną internetową strony trzeciej. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz przed podjęciem jakichkolwiek działań. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

SEKCJA 9

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować wszelkie komentarze, które nam przesyłasz, niezależnie od tego, czy przesyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (określane łącznie jako „komentarze”). Zgadzasz się, że możemy publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i wykorzystywać w inny sposób (1) zachować poufność wszelkich komentarzy; (2) zapłacić rekompensatę za wszelkie uwagi; (3) nie jesteśmy zobowiązani i zobowiązani do odpowiadania na jakiekolwiek komentarze. Nie mamy obowiązku monitorowania, edytowania ani usuwania treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub które naruszają własność intelektualną lub warunki świadczenia usług jakiejkolwiek strony. Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób nielegalnych, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, lub że usługa nie będzie zawierać wirusa komputerowego lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż siebie ani wprowadzać w błąd nas lub jakiejkolwiek strony trzeciej co do źródła jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za komentarze, które zamieszczasz i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

ROZDZIAŁ 10

INFORMACJE OSOBISTE

Podanie przez sklep Twoich danych osobowych podlega naszej Polityce Prywatności. Nasza polityka prywatności znajduje się na dole naszej strony internetowej.

SEKCJA 11

BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I BRAKI

Czasami nasza witryna lub usługa może zawierać informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, niedokładności lub niekompletności, zmiany informacji, aktualizacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na odpowiedniej stronie internetowej są nieprawidłowe bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia). Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, nie mamy obowiązku aktualizowania, zmieniania ani ujawniania informacji dotyczących usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, w tym między innymi informacji o cenach. Określona data aktualizacji lub odnowienia dotycząca Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w witrynie zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 12

ZAKUPY I ZWROTY

Przy zakupie subskrypcji, członkostwa lub innych okresowych usług płatnych w Witrynie do celów rozliczeniowych wymagana będzie ważna karta kredytowa. Tutaj zatwierdzasz i zezwalasz Siberbot i Siberindikator na przechowywanie takich informacji o płatnościach i akceptujesz następujące zasady i procedury dotyczące płatności za subskrypcję, członkostwo lub inne okresowe opłaty związane z witryną.
Wszelkie płatności i odnowienia dokonane na rzecz Siberbot i Siberindikator w związku z jakimkolwiek zakupionym produktem, kontem lub usługą nie podlegają zwrotowi; Siberbot i Cyberindicator nie są zobowiązane do zapewniania zwrotów ani kredytów z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi nie anulowania konta lub usługi przed automatycznym odnowieniem. Wszelkie opłaty pobierane przez Siberbot i Siberindikator w związku z zakupionym produktem lub usługą prowadzenia konta na stronie są zwolnione z podatku lub cła nałożonego przez jakikolwiek organ podatkowy, a płatność takich podatków, ceł lub opłat wynikających z zakupu produktów lub korzystania z witryny jest to twoja odpowiedzialność.
Nie tolerujemy ani nie akceptujemy żadnych żądań zwrotu pieniędzy ani częściowego zwrotu pieniędzy od Twojego banku lub firmy obsługującej karty kredytowe, ponieważ nasze Warunki świadczenia usług zawierają jasną politykę zwrotów, na którą musisz wyrazić zgodę przed zakupem któregokolwiek z naszych programów, produktów lub usług. W przypadku otrzymania wniosku o zwrot pieniędzy w trakcie lub po zakupie, zastrzegamy sobie prawo do zgłoszenia incydentu dowolnej agencji informacji kredytowej lub innej organizacji w celu włączenia do dowolnej bazy danych zwrotów. Zgłoszone informacje będą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, datę zamówienia, kwotę zamówienia i adres rozliczeniowy. Osoby nadużywające obciążenia zwrotnego, które chcą zostać usunięte z bazy danych, muszą zapłacić kwotę obciążenia zwrotnego.

ROZDZIAŁ 13

ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) prosić innych o popełnienie lub udział w jakimkolwiek nielegalnym działaniu; (c) naruszać jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych lub stanowych rozporządzeń, zasad, przepisów lub przepisów lokalnych; (d) naruszać naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) płci, orientacji seksualnej, religii, pochodzenia etnicznego, rasy, nękania , znieważać, obrażać, krzywdzić, oczerniać, poniżać, zastraszać lub dyskryminować ze względu na wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) podawać nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje; (g) przesyłać ani przesyłać wirusów lub innego złośliwego kodu, który mógłby w jakikolwiek sposób wpłynąć na funkcjonalność lub działanie usługi lub dowolnej powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu; (h) zbierać lub monitorować dane osobowe innych osób; (i) spam, phishing, pretekst, (j) wszelkie obsceniczne lub nieprzyzwoite cele, (k) zakłócanie lub obchodzenie zabezpieczeń usługi lub dowolnej powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań.

ROZDZIAŁ 14

WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi, będą dokładne lub wiarygodne. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Wszystkie produkty dostarczane użytkownikowi do użytku za pośrednictwem Usługi (o ile nie zostało to wyraźnie określone przez nas) są objęte gwarancją w takiej postaci, w jakiej są lub w miarę dostępności, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania lub otwarte, w tym warunki.
W żadnym wypadku dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, przedstawiciele, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy naszych Cyberbotów i Cyberindicator nie ponoszą żadnych szkód, strat, roszczeń ani bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych, karnych, specjalnych lub umownych (w tym zaniedbania) ) wszelkie szkody wtórne, w tym między innymi utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub podobne szkody, wynikające z korzystania z dowolnego produktu dostarczonego za pomocą usługi lub z innych roszczenia związane z użytkowaniem produktu przez użytkownika nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z jakichkolwiek treści (lub produktu) zamieszczonych, przesłanych lub udostępnionych za pośrednictwem usługi. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód wynikowych lub przypadkowych, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

SEKCJA 15

ODSZKODOWANIE

Cyberbot i Cyberindicator oraz nasz podmiot nadrzędny, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, partnerzy, urzędnicy, dyrektorzy, agenci, kontrahenci, wykonawcy, licencjodawcy, usługodawcy, podwykonawcy, dostawcy, stażyści i pracownicy, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, od dowolnej strony trzeciej Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczają i chronią niniejsze Warunki świadczenia usług lub dokumenty, do których strona się odwołuje, przed wszelkimi roszczeniami lub roszczeniami w związku z naruszeniem przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.

ROZDZIAŁ 16

PODZIELNOŚĆ

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie nadal wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od Warunków świadczenia usług, takie postanowienie będzie nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

ROZDZIAŁ 17

ROZPUSZCZENIE

Obowiązki i poręczenia stron, które powstały przed datą rozwiązania, pozostaną ważne po wygaśnięciu niniejszej umowy. Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do momentu rozwiązania przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub zaprzestałeś korzystania z naszej strony internetowej.
Jeśli podejrzewasz, że naruszyłeś lub nie przestrzegałeś któregokolwiek warunku lub postanowienia Warunków świadczenia usług, możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a Ty będziesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty, w tym datę rozwiązania i/lub odmówić Ci dostępu do naszych usług (lub jakiejkolwiek ich części).

ROZDZIAŁ 18

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgodnie z wytycznymi Tureckiego Kodeksu Handlowego dotyczącymi wykorzystywania zgód i odniesień w marketingu i reklamie, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: Potwierdzenia, referencje lub wyjaśnienia dotyczące wcześniejszych występów innych klientów lub członków oparte są na ich indywidualnych doświadczeniach i wynikach w dziedzinie biznes oraz produkty i usługi Siberbot i Siberindikator. Te wyniki i wyniki nie są typowe i nie należy oczekiwać takich samych lub podobnych wyników, podobnych wyników, a Twoje wyniki lub wyniki mogą się znacznie różnić. Potwierdzenia, referencje lub opisy przeszłych wyników są indywidualnymi doświadczeniami, które odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia klientów, członków i nie reprezentują wyników i wyników wszystkich klientów, członków. Potwierdzenia, referencje lub opisy przeszłych osiągnięć pojawiające się na stronie zostały otrzymane od klientów lub członków za pośrednictwem przesyłania tekstowego, audio lub wideo. Potwierdzenie przeszłego wykonania (tekst, dźwięk i/lub wideo), odniesienia lub wyjaśnienia są dosłowne, z wyłączeniem poprawiania błędów gramatycznych lub ortograficznych oraz edytowania ze względu na długość. Innymi słowy, cała wiadomość otrzymana przez klienta lub członka nie może być pokazana, gdy wydaje się długa lub gdy cała treść nie wydaje się odpowiednia dla publiczności. Rekomendacje, referencje lub oświadczenia klientów lub członków pojawiające się na stronie nie są związane z płatnością lub odszkodowaniem.

SEKCJA 19.

PEŁNA UMOWA

Niewykonanie przez nas lub nieegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami (w tym między innymi poprzednie wersje Warunków świadczenia usług) i regulują korzystanie przez Ciebie z usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikację i oferty. Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych warunków świadczenia usług nie będą interpretowane na niekorzyść strony powołanej.

SEKCJA 20

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, w których świadczymy Państwu usługi, będą regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami tureckiego kodeksu handlowego.

SEKCJA 21

ZMIANY WARUNKÓW USŁUG

Z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 22

INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować do nas na adres: [email protected]